​​​​​​​​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ả Rập Xê-Út

Địa chỉ: Villa 11B, Al-Safah Street, Al-Rayyan District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
Hotline: + 966-11-4547887; 4569756; 4942457 (+Ext)
Fax: + 966-11-4548844
Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn;;
Website: vnembassy-riyadh.mofa.gov.vn​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​