​​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Ả-rập Xê-út

 • Tổng đài : +966-11-4547887 hoặc +966 -11-4569756
  Fax: +966-11-4548844
  Email :vnemb.sa@mofa.gov.vn; vietsa@ymail.com;
  Website : https://vnembassy-riyadh.mofa.gov.vn

  Đường dây nóng+966 57 041 6684+966 56 729 0693

  ​1. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền: 

  Ông Đặng Xuân Dũng, Email: dzungdang@mofa.gov.vn

  2. Bộ phận Chính trị

  Bà Nguyễn Thanh Huyền (Bí thư thứ Hai)

  Điện thoại : +966 56 402 7310, email: huyenthanh158@mofa.gov.vn

  3. Bộ phận Lãnh sự

  Ông Bùi Thế Trung (Bí thư thứ Hai)
  Điện thoại : +966 56 729 0693, email: thetrung@mofa.gov.vn

  4. Bộ phận Thương vụ

  Ông Trần Trọng Kim (Bí thư thứ Nhất)
  Điện thoại: +966 54 432 6015, email: hoangkimcdtp@gmail.com

  5. Ban quản lý lao động

  Ông Nguyễn Quốc Khánh (Bí thư thứ Hai)
  Điện thoại : +966 57 041 6684, email: khanhnguyenquoc.neu@gmail.com

  6. Văn phòng

  Ông Hồ Sỹ An (Tùy viên)
  Điện thoại:  +966 58 305 5986, email: hoanmofa@yahoo.com.vn

  7. Bộ phận Văn thư - Kế toán

  Bà Nguyễn Thúy Quyên (Nhân viên)
  Điện thoại: +966 54 934 5794, email: quyen.sa.mofa@gmail.com


​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​