​QUAN HỆ  VIỆT NAM – Ả RẬP XÊ-ÚT:

Ta và A-rập Xê- út lập quan hệ ngoại giao ngày 21 tháng 10 năm 1999.
Ta mở ĐSQ  tháng 4/2007, Đại sứ A-rập Xê-út tại Băng cốc kiêm nhiệm Việt Nam.
Trao đổi đoàn:
Về phía A-rập Xê-út: Đoàn liên bộ Ngoại giao, Nội vụ, Lao động do ông Ibrahim Bin Omar Al Khurashi, Đại sứ, Vụ Lãnh sự làm trưởng đoàn thăm từ 30/1 đến 2/2/2000; đoàn Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao A-rập Xê-út Ngài Nizar Bin Obaid Madani thăm  từ 23-25/5/2006, Hoàng tử Walees Bin Talal thăm ( 31/5/2007).
Về phía ta có các đoàn: Đoàn Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Văn Ngạnh (tháng 5/2001); đoàn Bộ trưởng Lao động TB-XH Nguyễn Thị Hằng  (20-24/01/2006), Thứ trưởng Ngoại giao Vũ dũng (5/2007).
Hai nước đã ký  Hiệp định khung hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kỹ thuật ngày 25/5/2006.
Kim ngạch buôn bán hai chiều năm 2005 giữa ta và A-rập Xê-út đạt hơn 100 triệu USD, trong đó ta xuất trên 21 triệu USD, năm 2006 đạt 138 triệu USD, năm 2007 đạt 187 triệu USD. Hiện nay ta có khoảng 1000 lao động đang làm việc ở A-rập Xê-út.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​