​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ả Rập Xê - Út

LuongThanhNghi.jpg 
ĐẠI SỨ HOÀNG KHẮC VIỆT


Thông tin cá nhân

Đại sứ Hoàng Khắc Việt sinh năm 1957 tại Cộng hòa Séc (Tiệp Khắc). Ông vào ngành Ngoại giao từ năm 1990, làm việc trong nhiều lĩnh vực và có kinh nghiệm trong công tác đối ngoại.

Học vấn

Tốt nghiệp Đại học Ngoại giao nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam (1986).

Chứng chỉ tiếng Nga tại Đại học Ki-ép, U-crai-na (1986-1987).

Thạc sỹ về Quản lý Hành chính Nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Thông thạo tiếng Anh.

Sự nghiệp Ngoại giao

Tháng 4 năm 2015, ông được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Ả-rập Xê-út, kiêm nhiệm Vương quốc Ha-si-mít Gioóc-đa-ni, Cộng hòa Y-ê-men và Vương quốc Ba-ranh.

Đại sứ Hoàng Khắc Việt vào ngành Ngoại giao từ năm 1990, làm việc tại Văn phòng Bộ, Bộ Ngoại giao.

Năm 1996, ông được cử làm Bí thư thứ Ba Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và sau khi về nước năm 1999, ông tiếp tục công tác tại Văn phòng Bộ Ngoại giao đến năm 2005 rồi nhận nhiệm vụ làm Trợ lý Chủ nhiệm, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc – Đài Loan Trung Quốc năm 2005.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2008, ông làm việc tại Văn phòng Bộ Ngoại giao, rồi được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​