​​

 • Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Ả-rập Xê-út

  Tổng đài : +966-11-4547887 hoặc +966 -11-4569756
  Fax: +966-11-4548844
  Email :vnemb.sa@mofa.gov.vn;
  Website : https://vnembassy-riyadh.mofa.gov.vn

  Đường dây nóng bảo hộ người lao động: +966 54 069 5668

  Đường dây nóng BHCD: +966 583.245.255

  1. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền: 

  Ông Đặng Xuân Dũng, Email: dzungdang@mofa.gov.vn

  2. Bộ phận Chính trị

  Bà Trần Thị Thanh Hiền (Bí thư thứ Ba)

  Điện thoại : +966 56 402 7310, email: thanhhien2202@gmail.com

  3. Bộ phận Lãnh sự

  Ông Trần Minh Khôi (Bí thư thứ Nhất)
  Điện thoại : +966 58 324 5255, email: khoitm@mofa.gov.vn

  4. Bộ phận Thương vụ

  Ông Trần Trọng Kim (Bí thư thứ Nhất)
  Điện thoại: +966 54 432 6015, email: hoangkimcdtp@gmail.com

  5. Ban Quản lý Lao động

  Ông Nguyễn Thành Đức (Bí thư thứ Nhất)
  Điện thoại: +966 54 069 5668, email: duc151987@gmail.com

  6. Văn phòng

  Ông Hồ Sỹ An (Tùy viên)
  Điện thoại:  +966 58 305 5986, email: hoanmofa@yahoo.com.vn

  7. Bộ phận Văn thư - Kế toán

  Bà Nguyễn Thúy Quyên (Nhân viên)
  Điện thoại: +966 54 934 5794, email: quyen.sa.mofa@gmail.com

  ​ 
​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​