​​

Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc -rập Xê-út


 • Địa chỉ : Villa 11B, Al-Safah Street, Al-Rayyan District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
  Tổng đài : +966-11-4547887 or +966 -11-4569756
  Fax: +966-11-4548844
  Email :vnemb.sa@mofa.gov.vn; vietsa@ymail.com;
  Website : https://vnembassy-riyadh.mofa.gov.vn

  Đường dây nóng:

  Ông Nguyễn Hoàng Dương                      +966 56 729 0693
  Email:         nguyenhoangduong58@gmail.com

  Ông Đỗ Minh Anh (Quản lý lao động)     +966 56 001 0168         
  Email:         minhanh87@gmail.com      

  Ông Phạm Phú Đạt (tiếng Ả-rập)             +966 54 510 4915
  Email:         datpham.mofa@gmail.com

  Lãnh sự: Ông Phạm Quốc Tuấn

 • Điện thoại :  +966 58 305 5986 & Email:  phamtuansaudi@gmail.com                                                                    


 • Cán bộ ngoại​ giao:

 • Đại sứ:   Ông Hoàng Khắc Việt

  Điện thoại : +966 56 988 8686

  Địa chỉ Email:  khacviet@mofa.gov.vn

 • Các phòng chức năng:

  1. Phòng Chính trị

  Ông Phạm Phú Đạt (Bí thư thứ ba)

  Điện thoại : +966 54 510 4915

  Địa chỉ Email:  datpham.mofa@gmail.com

  2. Phòng Lãnh sự

  Ông Nguyễn Hoàng Dương (Bí thư thứ nhất)
  Điện thoại : +966 56 729 0693
  Email : nguyenhoangduong58@gmail.com

  3. Thương vụ

  Ông Phạm Trung Nghĩa (Tham tán thương mại)
  Điện thoại : +966 56 068 6966
  Email : nghiacan@yahoo.com

  4. Ban quản lý lao động

  Ông Đỗ Minh Anh (Bí thư thứ ba)
  Điện thoại : +966 56 001 0168
  Email:  minhanh87@gmail.com

  5. Văn thư - Kế toán

  Ông Nguyễn Việt Dũng
  Điện thoại : +966 56 515 7925       
  Email:  vietdungkien@gmail.com

  6. Hành chính – Quản trị

  Ông Phạm Quốc Tuấn
  Điện thoại :  +966 58 305 5986
  Email: ​phamtuansaudi@gmail.com

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​