Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc -rập Xê-út

 • Địa chỉ : Villa 11B, Al-Safah Street, Al-Rayyan District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
  Tổng đài : +966-1-4547887 or +966 -1-4569756
  Fax: +966-1-4548844
  Email :vnemb.sa@mofa.gov.vn; vietsa@ymail.com;
  Website : www..vietnamembassy-arabsaudi.org

  Đường dây nóng:

  Ông Nguyễn Hoàng Dương               +966 56 729 0693
  Email:         nguyenhoangduong58@gmail.com

  Ông Đoàn Kiến Trung                      +966 54 258 1069        
  Email:         doan_dolab@hotmail.com     

  Ông Phạm Phú Đạt (tiếng Ả-rập)      +966 54 510 4915
  Email:         datpham.mofa@gmail.com

                                                                         

 • Cán bộ ngoại​ giao:

 • Đại sứ:   Ông Hoàng Khắc Việt

  Điện thoại : +966 56 988 8686

  Địa chỉ Email:  khacviet@mofa.gov.vn

 • Các phòng chức năng:

  1. Phòng Chính trị

  Ông Phạm Phú Đạt (Bí thư thứ ba)

  Điện thoại : +966 54 510 4915

  Địa chỉ Email:  datpham.mofa@gmail.com

  2. Phòng Lãnh sự - Bảo hộ công dân.

  Ông Nguyễn Hoàng Dương (Bí thư thứ nhất)
  Điện thoại : +966 56 729 0693
  Email : nguyenhoangduong58@gmail.com

  3. Thương vụ

  Ông Nguyễn Quốc Hải (Bí thư thứ hai)
  Điện thoại : +966 56 868 9889
  Email : hainq@moit.gov.vn

  4. Ban quản lý lao động

  Ông Đoàn Kiến Trung (Bí thư thứ nhất)
  Điện thoại : +966 54 258 1069
  Email:  doan_dolab@hotmail.com

  5. Văn thư - Kế toán

  Bà Bùi Thị Nga
  Điện thoại : +966 56 678 0787       
  Địa chỉ Email:  buithinga1428@gmail.com

  6. Hành chính – Quản trị

  Ông Nguyễn Văn Minh
  Điện thoại :  +966 56 192 5668
  Email:  minhha893@yahoo.com

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​