​​THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Chủ Nhật:                      11 giờ - 14 giờ

Thứ Hai - Thứ Năm:       9 giờ - 14 giờ​


BỘ PHẬN LÃNH SỰ (nhận và trả hồ sơ):

Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm: 9 giờ - 14 giờ

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​