​​​​​​​​​​THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Chủ Nhật:                      11 giờ - 14 giờ

Thứ Hai - Thứ Năm:       9 giờ - 14 giờ​


BỘ PHẬN LÃNH SỰ (nhận và trả hồ sơ):

Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm: 9 giờ - 14 giờ


ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM XIN THÔNG BÁO!

​​TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP,

XIN VUI LÒNG GỬI VÀO EMAIL: vnemb.sa@mofa.gov.vn

Hotline: (+966)540.695.668  Ban quản lý Lao động

                                                                   (+966)583.245.255  Bảo hộ công dân

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! ​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​