THỜI GIAN LÀM VIỆC

Chủ nhật - Thứ Năm:       9:00 giờ - 14:00 giờ

 

CÁC NGÀY NGHỈ LỄ CỦA VIỆT NAM TRONG NĂM 2017

Tháng 1:        

Tết dương lịch: Chủ Nhật, ngày 01/01/ 2016

Tháng 1:        

Tết Nguyên đán

Thứ bảy, ngày 28/01/2017 (Mồng 1 Tết âm lịch Việt Nam)

Chủ Nhật, ngày 29/01/2017 (Mồng 2 Tết âm lịch Việt Nam)

Thứ hai, ngày 30/01/2017 (Mồng 3 Tết âm lịch Việt Nam)

Tháng 4

Thứ năm, ngày 06/4/2017 (Giỗ Tổ Hùng vương)

Chủ Nhật, ngày 30/4/2017 (Ngày Giải phóng miền Nam)

Tháng 5

Thứ hai, ngày 01/5/2017 (Ngày Quốc tế Lao động)

Tháng 9

Thứ bảy, ngày 02/9/2017​  (Ngày Quốc khánh Việt Nam)

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​