​​​TIỂU SỬ
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Vương quốc Ả-rập Xê-út

Ảnh ĐS.jpg
ĐẠI SỨ ĐẶNG XUÂN DŨNG

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Ả-rập Xê-út kiêm nhiệm Vương quốc Ha-si-mít Giooc-đa-ni, Vương quốc Ô​​-man, Vương quốc Ba-ranh và cộng hòa Y-ê-men.

Họ và tên:Đặng Xuân Dũng
Ngày sinh:18-08-1963
Quê quánXã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Ngoại ngữ:Tiếng Anh C, tiếng Trung C
 Có vợ và 02 con


Quá trình đào tạo và công tác

1990 - 1998Chuyên viên Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao
1994 - 1995Học Thạc sỹ tại Mỹ.
1998 - 2001Phó Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Francisco, Hoa Kỳ.
2002 - 2008

Chuyên viên Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao.

Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao.

2008 - 2011Tham tán, rồi Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa kỳ.
2012 - 2015Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.
2015 - 2017Vụ trưởng, Tổng Biên tập Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao.
2017 - 2020Đại sứ Việt Nam tại Ác-hen-ti-na.

2020 - T3/2022 

Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng & Truyền thống ngoại giao, Bộ Ngoại giao.

T3/2022 - nay

Đại sứ Việt Nam tại Ả-rập Xê-út, kiêm nhiệm: Bahrain, Oman, Jordan và Yemen


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​